Pozvánka na VH OTS Benešov

Kategorie: Aktuality

 

P O Z V Á N K A

na 19. valnou hromadu O T S  B e n e š o v

 

 

Datum konání :   středa 5. listopadu  2014

Místo konání :       Benešov – předsálí KD Karlov

Zahájení :          - l6:30 – l7:00 prezentace

                          - l7:00 zahájení jednání VH

Účast :               - hlas rozhodující -l zástupce sdružených TJ-SK

                          - hlas poradní - členové VV OTS a RK

                          - hosté – členské sportovní svazy

 

Program:

 

  1. Zahájení

  2. Schválení jednacího řádu, programu a volebního řádu

  3. Volba pracovního předsednictva a mandátové komise

  4. Zpráva o činnosti VV OTS od poslední VH

  5. Zpráva o hospodaření VV OTS a sdružených svazů za r. 2012- 2014

  6. Zpráva mandátové komise

  7. Návrh rozpočtu VV OTS na rok 2015

  8. Zpráva RK

  9. Nové stanovy

 10. Různé

11. Zpráva mandátové komise

12. Schválení usnesení, návrhy, sdělení

13. Závěr

 

 

                                                                                                            Bc. Helena Novotná

V Benešově 8. října 2014                                                              předsedkyně OTS Benešov

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.