Aktuality

Nábor vodáckého oddílu Sokol Měchenice

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

Výroční zpráva OS ČUS Praha - západ

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

V přiloženém souboru naleznete výroční zpravu Okresního sdružení ČUS Praha - západ, z.s. za rok 2018, jejíž součástí jsou i výsledky ankety NEJLEPŠÍ SPORTOVEC OKRESU PRAHA - ZÁPAD za rok 2018.

Velikonoční vajíčko 2019

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

Sokol Lety pořádá Velikonoční vajíčko 2019

Koná se v neděli 21.4.2019 v Sokolovně Lety                     

Prezentace hráčů do 9:00

Turnaj ve dvouhře a dle časových možností i ve čtyřhře - turnajový systém dle počtu účastníků

Zúčastnit se mohou hráči všech výkoností od krajských přeborů až po neregistrované

Startovné: 100 Kč

 

Kontakt: Roman Urban – 603 207 430

 

 

Usnesení z VH OS ČUS Praha - západ

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

 U S N E S E N Í

z jednání Valné hromady Okresního sportovního sdružení ČUS Praha – západ, z.s.

konaného dne 17. dubna 2018

 

Valná hromada Okresního sdružení  ČUS Praha – západ, z.s.:

 

I. Schvaluje :

1. Zprávu mandátové komise o účasti na jednání VH Okresního sdružení ČUS Praha - západ, z.s.

2. Zprávu Revizní komise Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. za období od konání poslední

    valné hromady

3. Výsledek hospodaření za rok 2017 včetně přílohy účetní závěrky ke dni 31.12.2017

4. Rozpočet Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. na rok 2018

5. Odvod členského příspěvku ve výši 500,- Kč za rok 2018 od všech TJ, SK sdružených v Okresním

    sdružení ČUS Praha – západ, z.s. k zabezpečení činnosti servisního centra sportu uvedeného sdružení

    se splatností k 30.6.2018

6. Výroční zprávu Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. za období roku 2017

 

II. Bere na vědomí :

 

1. Zprávu o činnosti Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. za období od konání poslední valné

    hromady

2. Zprávu o hospodaření Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. za období od konání poslední valné

    hromady

3. Informaci o stávajících dotačních programech MŠMT a Středočeského kraje s dopadem na TJ a SK

    s členstvím v Okresním sdružení ČUS Praha – západ, z.s.

4. Informaci o nově přijatých TJ a SK: SK ELI Dolní Břežany z.s. a 100. Hard, z.s.

5. Informaci o ukončení členství HC Jesenice

 

III. Ukládá :

 

1. Výkonnému výboru Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. :

a) Realizovat potřebné kroky k dalšímu zkvalitňování činnosti servisního centra sportu Okresního

    sdružení ČUS Praha – západ, z.s. zejména ve vztahu k členským TJ, SK a sportovním svazům

b) Informovat TJ, SK a sportovní svazy o reálné aktuální situaci ve sportovním dění a v případě potřeby

    v souladu s přijatými stanovami svolat mimořádnou valnou hromadu

c) Nadále se zabývat dalším udržováním a rozvojem spolupráce tělovýchovných subjektů přímo v obcích

    a městech regionu Praha – západ s jejich samosprávami, spolupracovat nadále s Krajskou organizací

    ČUS Středočeského kraje a pokračovat i nadále ve spolupráci s Asociací školských sportovních klubů

d) Zorganizovat tradiční společensko sportovní setkání v rámci konání Memoriálu Karla Svobody a napomáhat s organizací i dalších podobných akcí, které pořádají TJ, SK a sportovní svazy

e) Nadále se podílet na organizaci akcí Sportuj s námi ČUS v rámci okresu Praha – západ

f) Dle potřeby upravovat rozpočet Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. pro rok 2018

 

2. Tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a okresním sportovním svazům:

a) Plnit své základní povinnosti vyplývající z členství v Okresním sdružení ČUS Praha – západ, z.s.,

    kterými zejména jsou :

    - aktualizace členské základny v informačním systému ČUS

    - úhradu členských příspěvků

    - zpracování roční uzávěrky hospodaření, a pasportu sportovních zařízení ve vlastnictví nebo užívání

      TJ, SK či sportovních svazů

    - zabezpečení účasti na jednáních organizovaných Okresním sdružením ČUS Praha – západ, z.s.

b) neprodleně hlásit servisnímu centru našeho sdružení změny ve složení činovníků TJ, SK a sportovních

    svazů, změny adres pro zasílání informací, při změně stanov předat jejich aktuální novelizaci

 

IV. Valná hromada Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. konstatuje, že současná dotační politika Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky v poskytování státních finančních prostředků do sportovního hnutí, nevyhnutelně spěje k celkovému zániku amatérského sportu v České republice.

 

 

 

 

V Praze dne 17.4.2018

Pozvánka na Valnou hromadu OS ČUS Praha - západ

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

POZVÁNKA

 

na jednání Valné hromady Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s., které se uskuteční dne 17. 4. 2018 od 17.00 hodin v Aule budovy České unie sportu v Zátopkově ulici, Praha 6 - Strahov

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu a programu jednání
 3. Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti OS ČUS Praha - západ, z.s. za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření OS ČUS Praha - západ, z.s. za uplynulé období
 6. Zpráva Okresní revizní komise OS ČUS Praha - západ, z.s.
 7. Projednání rozpočtu 2018
 8. Projednání ukončení členství TJ a SK v rámci OS ČUS Praha – západ, z.s.
 9. Zpráva o nově přijatých členech OS ČUS Praha – západ, z.s.
 10. Projednání výše odvodů členských příspěvků od TJ a SK v roce 2018
 11. Informace o dotačních programech MŠMT
 12. Projednání a schválení výroční zprávy OS ČUS Praha – západ, z.s.
 13. Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Praha – západ za rok 2017
 14. Diskuse
 15. Projednání a schválení návrhu usnesení
 16. Závěr jednání

 

PRAŽSKÝ DENÍK

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.