Nejlepší sportovec Středočeského kraje 2018

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

                                                                            

28.3. 2019 Proběhne v Benešově slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce Sředočeského kraje za ROK 2018-

pozor termín slavnostního vyhlášení byl z organizačních důvodů posunut z února na březen!

Dokonce ledna 2019, můžete nominovat své úspěšné sportovce a funkcionáře do následujících kategorií:

1) Nejlepší sportovec

2) Největší sportovní talent

3) Nejlepší sportovní kolektiv dospělých

4) Nejlepší sportovní kolektiv mládeže

5) Nejlepší trenér

6) Nejlepší krajánek a cizinec

7) Síň slávy

8) Hancicapovaný sportovec

Pro nominaci sportovce do ankety pečlivě vyplňte přiložený anketní lístek, který zašlete
dle pokynů na adresy uvedené v jeho spodní části a to nejpozději do 31. ledna 2019,

 

Pokyn předsedy ke statistickému šetření

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

Nezapomeňte, prosím, do konce roku aktualizovat členskou základnu a pasport tělovýchovných zařízení v informačním systému ČUS. 

Účetní výkazy za rok 2018 vyplňte, prosím, do IS ČUS nejpozději do 15.4. 2018.

V přiložených souborech naleznete pokyny předsedy ČUS ke statistickému šetření členské základny, aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení a ke zpracování účetních výkazů.

MMR PROGRAM PRO OBNOVU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

MMR vyhlásilo program pro obnovu sportovní infrastruktury

Podpora pro obce do 3 000 obyvatel 

 

2.2 DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

2.2 DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.  

 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMR 

 

 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 

Podpora pro obce s 3 001 - 10 000 obyvatel 

 

2.2 DT 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 3 mil. Kč.

 

 

Lhůta pro doručení žádosti ve všech výzvách začíná běžet dnem 21. listopadu 2018 a končí dnem  28. února 2019.

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMR 

 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%e2%80%93-10-000-obyvateli

 

Obce nad 10 000 obyvatel mají možnost uplatnit žádost o dotaci v rámci Programu MŠMT č. 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

 

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2-1

 

 

 

SPORTUJ S NÁMI 2019

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019

Přihlášení do projektu pro rok 2019 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018.

Odkaz na přihlášku bude zaslán všem okresním sdružením ČUS a bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné:

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

 

8) termín konání akcí je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Cena hejtmanky Středočeského kraje

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

Vážení občané Středočeského kraje,

Rádi bychom Vás informovali, že byly zahájeny nominace na ocenění Cena hejtmanky 

Cena hejtmanky Středočeského kraje je oceněním, které se hejtmanka Středočeského kraje paní Jaroslava Pokorná Jermanová rozhodla od letošního roku udělit osobám, které se svou činností, zásluhami či životem významně spojily se Středočeským krajem či ho reprezentují v rámci ČR nebo v zahraničí. Cena hejtmanky bude udělována v těchto kategoriích:

•             Hrdinský čin

•             Společenská odpovědnost

•             Kultura

•             Sport

•             Vzdělávání, věda a výzkum

•             Pracovník veřejného sektoru

•             Podnikatel / podnikatelka 

Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být oceněn, zašlete nám prosím  svůj návrh.

Na tomto odkazu naleznete, všechny potřebné informace a dokumenty :  http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/cena-hejtmanky1

 

1) NOMINAČNÍ FORMULÁŘ - nutné vyplnit a podepsat a zároveň podepsat i souhlas se zpracováním osobních údajů a odeslat nejpozději do 12. 10. 2018 do 9:00 hodin

Odevzdat formulář lze trojím způsobem:

a) zaslat poštou na adresu ( označené- Neotvírat- Cena hejtmanky) :  Krajský úřad Středočeského kraje, odbor KHT – Lucie Barber, Zborovská 11, Praha 5, 150 21

b) osobně doručit na podatelnu Krajského úřadu SK v přízemí budovy na adrese Zborovská 11, Praha 5, 150 21

c) zaslat podepsaný scan nominačního formuláře na emailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2) PRAVIDLA NOMINACE

Veřejnost může podávat návrhy na udělení CENY HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE do 1. 10. 2018

Oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty se Středočeským krajem: na území kraje se narodily, žijí zde, nebo je s krajem spjato jejich působení, život, dílo nebo činnost.

- Cenu hejtmanky Středočeského kraje lze udělit za života i in memoriam

 

3) PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ - všechny správně podané nominace budou předloženy hodnotící komisi, složené ze členů rady, zástupců klubů jednotlivých stran a odborníků z jednotlivých oblastí. Předsedkyní hodnotící komise bude hejtmanka Středočeského kraje. Jednání komise je neveřejné.

Hodnotící komise sestaví finální seznam osobností, jimž bude předána Cena hejtmanky Středočeského kraje během slavnostního večera dne 15. 11. 2018 v 19 hodin v Galerii Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře.

 

Předem Vám děkujeme za spolupráci a  budeme se těšit na Vámi zaslané nominace.

Související články

Nabídka

Sportovec 2013

Sportovec
Image Detail

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.