Nový formulář GDPR - zjednodušení

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

Po jednáních ČUS s ÚOOU došlo ke zjednodušení vzorového formuláře „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ pro spolky, které nezpracovávají osobní údaje pro marketingové účely.

Tento formulář je nezbytné POUZE uveřejnit vhodným způsobem (nástěnka spolku, webové stránky spolku a podobně.)

FORMULÁŘE VYDANÉ ČUS V LOŇSKÉM ROCE ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI a není třeba je měnit nebo obnovovat!

Nejlepší sportovec Středočeského kraje 2018

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

                                                                            

4.4. 2019 Proběhne v Benešově slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce Sředočeského kraje za ROK 2018-

pozor termín slavnostního vyhlášení byl z organizačních důvodů posunut z února na duben!

Dokonce ledna 2019, můžete nominovat své úspěšné sportovce a funkcionáře do následujících kategorií:

1) Nejlepší sportovec

2) Největší sportovní talent

3) Nejlepší sportovní kolektiv dospělých

4) Nejlepší sportovní kolektiv mládeže

5) Nejlepší trenér

6) Nejlepší krajánek a cizinec

7) Síň slávy

8) Hancicapovaný sportovec

Pro nominaci sportovce do ankety pečlivě vyplňte přiložený anketní lístek, který zašlete
dle pokynů na adresy uvedené v jeho spodní části a to nejpozději do 31. ledna 2019,

 

Pokyn předsedy ke statistickému šetření

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

Nezapomeňte, prosím, do konce roku aktualizovat členskou základnu a pasport tělovýchovných zařízení v informačním systému ČUS. 

Účetní výkazy za rok 2018 vyplňte, prosím, do IS ČUS nejpozději do 15.4. 2018.

V přiložených souborech naleznete pokyny předsedy ČUS ke statistickému šetření členské základny, aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení a ke zpracování účetních výkazů.

MMR PROGRAM PRO OBNOVU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

MMR vyhlásilo program pro obnovu sportovní infrastruktury

Podpora pro obce do 3 000 obyvatel 

 

2.2 DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

2.2 DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.  

 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMR 

 

 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 

Podpora pro obce s 3 001 - 10 000 obyvatel 

 

2.2 DT 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 3 mil. Kč.

 

 

Lhůta pro doručení žádosti ve všech výzvách začíná běžet dnem 21. listopadu 2018 a končí dnem  28. února 2019.

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMR 

 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%e2%80%93-10-000-obyvateli

 

Obce nad 10 000 obyvatel mají možnost uplatnit žádost o dotaci v rámci Programu MŠMT č. 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

 

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2-1

 

 

 

Související články

Nabídka

Sportovec 2013

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.