Novela zákoníku práce k srpnu 2013

Kategorie: Aktuality
Novela zákoníku práce k srpnu 2013 - pracovní poměr na dobu určitou

S účinností ke dni 1.8.2013 (zák.č. 155/2013Sb.) se vrací do zákoníku práce zvláštní důvody, při jejichž splnění je možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou rozdílně oproti obecně stanoveným podmínkám. Jde o pozitivní posun, kdy je pamatováno na to, že u zaměstnavatele mohou nastat okolnosti, kdy je potřeba uzavřít pracovní poměr na dobu delší než 3 roky a zároveň však není možné uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Obecná úprava pracovního poměru na dobu určitou :

Pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít na dobu nejvýše 3 let od vzniku tohoto poměru. To platí i pro opakované uzavírání kratších pracovních poměrů, kdy nesmí jejich celková doba přesáhnout dobu 3 let od vzniku prvního z nich. Navíc je omezen i počet možných opakovaní uzavírání pracovních poměrů (včetně tzv. „prodlužování“) v rámci stanovené doby 3 let  - opakovat pracovní poměr lze nejvýše dvakrát. Po vyčerpání 3 let trvání pracovního poměru je třeba, aby uplynula doba alespoň 3 let, než bude moci být mezi týmiž účastníky uzavřen další pracovní poměr na dobu určitou.

Úprava výjimek, kdy lze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou v jiném rozsahu (zejména pak v delším, případně vícekrát opakovaný) než je stanoveno obecně :

  • u zaměstnavatele jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kdy nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby na takovou práci zaměstnal zaměstnance na dobu neurčitou (např. záskok za jiného zaměstnance, výkon práce, kde předpokladem je provedená volba a funkční období je delší než 3 roky apod.);
  • zaměstnavatel musí mít uzavřenu písemnou dohodu s odborovou organizací, kde bude upraveno:

a) vymezení uvedených provozních důvodů

b) pravidla pro sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou

c) okruh zaměstnanců, kterých se to bude týkat

d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá

  • pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, může zaměstnavatel uvedenou dohodu nahradit svým vnitřním předpisem.

Zdroj: Legislativně právní a personální odbor ČUS cuscz.cz

MEDIÁLNÍ PARTNER

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.