Sportuj s námi

Kategorie: Aktuality
Sportuj s námi

Pilotní ročník projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI ukázal, že je přitažlivý pro organizátory akcí, pro širokou veřejnost a také pro partnery, kteří projekt podporují. Projekt má mediální podporu, zviditelňuje činnost členských sportovních klubů a tělovýchovných jednot ČUS a poskytuje jednotlivým akcím a jejich organizátorům dobrou propagaci. Letošní generální partner, České dráhy, i další podporovatelé jsou se zapojením do projektu a svojí prezentací spokojení a mají zájem dále pokračovat v jeho podpoře. Finanční podporu na pořádání akce letos tak obdrželo více jak 160 pořadatelů. Připravuje se proto intenzivně další ročník. 

Do projektu by mohl být pro rok 2015 zapojen i více jak dvojnásobek akcí, než v letošním pilotním ročníku. Záviset to bude na rozsahu podpory stávajících i nových partnerů projektu a také na kvalitě akcí zařazených do projektu. Proto začínáme s přípravou kalendáře akcí na ročník 2015.

Základní podmínky pro zařazení akce do kalendáře projektu se nemění, ale vzhledem ke zkušenostem z pilotního ročníku i předpokládanému navýšení zájmu o zařazení do projektu jsou v některých ohledech zpřesněny.

Nastaveny jsou takto:

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti (ne primárně divácké);

3) minimální počet 100 aktivních účastníků

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné

7) termín konání akcí je od 1.1.2015 do 31.12.2015

8) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho vybranou akci.

 

Návrhy na zařazení akcí do projektu ČUS Sportuj s námi provede každý zájemce sám, prostřednictvím on-line formuláře, který je dostupný také na webu ČUS (www.cuscz.cz).

Za svoje členské SK/TJ může, po vzájemné dohodě, akce do projektu prostřednictvím on-line formuláře nahlásit i příslušné okresní servisní centrum sportu při Okresním sdružení ČUS.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK AKCÍ DO PROJEKTU PRO ROK 2015 JE 15. 11. 2014.

 

Po uzávěrce přihlášek bude provedena s pomocí okresních servisních center sportu kontrola údajů a parametrů přihlášených akcí. Poté bude proveden finální výběr akcí a jejich rozdělení do skupin. Přihlašovací on-line formulář je připraven pro 3 různé varianty přihlášení akce:

 

1) přihlášení akce, která byla zařazena v projektu v roce 2014. Od organizátorů těchto akcí, pokud vyplňovali údaje „Vyhodnocení akce“, jsou data k dispozici. Tito pořadatelé tak ve formuláři pouze potvrdí svůj zájem o zařazení akce pro rok 2015 a nahlásí termín konání pro rok 2015.

 

2) Organizátoři akcí, které mají alespoň roční historii ale v roce 2014 nebyly zařazeny v projektu, vyplní ve formuláři údaje podle skutečnosti roku 2014 nebo 2013.

 

3) Organizátoři zcela nově připravovaných akcí detailně popíší záměr a způsob realizace, aby bylo možné posoudit její proveditelnost a vhodnost zařazení do projektu.

 

Cílem je získat prostřednictvím online formuláře co největší databázi vhodných sportovních akcí. Žádáme proto okresní servisní centra sportu při okresním sdružení ČUS, aby informovaly všechny své členské SK/TJ a aktivovaly je k přihlášení vhodných akcí.

Předpokládáme, že finanční podpora akcí zařazených do projektu se bude v roce 2015 pohybovat zpravidla od 10 do 30 tis. Kč. Akce většího významu, která bude vybrána k propagaci partnerů projektu obdrží podporu vyšší.

Předpokládá se zařazení 5-10 akcí z každého okresu, v závislosti na kvalitě akcí může tento počet kolísat oběma směry.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Mgr. Jan Boháč v. r.

generální sekretář ČUS 

MEDIÁLNÍ PARTNER

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.