Ukončení činnosti TJ/SK

Kategorie: Legislativa

 

U TJ/SK registrovaných  u MV ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, může dojít k zániku několika způsoby. Podle ustanovení §12 odst. 1 citovaného zákona sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením popř. pravomocným rozhodnutím MV ČR o jeho rozpuštění.

Pokud jde o dobrovolné ukončení činnosti, pak o zániku klubu rozhoduje k tomu kompetentní orgán. Pokud ve stanovách není tato kompetence výslovně uvedena, rozhoduje valná hromada, resp. nejvyšší orgán.  Vzhledem k tomu, že jde o zásadní rozhodnutí, o konání valné hromady by měl být pořízen notářský zápis.

Právní důsledky je třeba rozlišovat podle toho, zda k zániku TJ/SK dojde s právním nástupcem (sloučení) nebo bez právního nástupce (rozpuštění, rozhodnutí ministerstva).

Pokud TJ/SK zanikne s právním nástupcem, pak veškerá práva a povinnosti přecházejí na tohoto nástupce (potřeba uvést v usnesení valné hromady).

V případě zániku bez právního nástupce musí zejména dojít ve smyslu §13 zák.č.83/1990Sb., k majetkovému vypořádání. To provede buď orgán sdružení, který rozhodl o jeho rozpuštění (valná hromada, resp. nejvyšší orgán sdružení),  nebo v případě rozhodnutí ministerstva jím určený likvidátor.

Zánik sdružení je vždy třeba oznámit MV ČR do 15 dnů od rozhodnutí o zániku, a to jak v případě zániku sloučením, tak v případě zániku dobrovolným rozpuštěním na adresu :

Ministerstvo vnitra ČR

Úsek sdružování

nám. Hrdinů 3

140 21  P r a h a    4.

   

K oznámení MV ČR musí být předloženy následující dokumenty :

1.     Potvrzení finančního úřadu, že souhlasí s ukončením činnosti subjektu.

2.     Čestné prohlášení s ověřenými podpisy (statutární zástupci potvrdí, že došlo k zániku TJ, že jsou vypořádána majetková práva a závazky, včetně prohlášení o eventuelním právním nástupnictví).

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.