Stanoviska k žádostem o investiční dotace z programu MŠMT 133510 na rok 2015

Kategorie: Praha - západ
Stanoviska k žádostem o investiční dotace z programu MŠMT 133510 na rok 2015  
 
V souvislosti s vyhlášením Investičního programu 133510 a s v něm uvedenými pokyny       pro předkládání žádostí o poskytnutí investičních dotací na rok 2015,  je nutné ke každé žádosti doručené na MŠMT přiložit i stanovisko věcně příslušného spolku s celostátní působností (věcně příslušný národní sportovní svaz, u multifunkčních sportovních zařízení je možné přiložit stanovisko České unie sportu).  
 
 
Stanoviska k žádosti
 pokud se nejedná o spolek s celostátní působností, je nutné přiložit k žádosti jeho stanovisko na  podporu investiční akce *
 u multifunkčních zařízení je možné připojit stanovisko zastřešující organizace  s celostátní působností *  
 
„Je-li žadatelem NNO - spolek přikládá k žádosti i stanovisko místně příslušného města, obce popř. kraje. Současně přikládají stanovisko věcně příslušné NNO – spolku s celostátní působností“.  
 
Spolek s celostátní působností, který vydá k jednotlivým žádostem doporučující stanovisko musí u jednotlivých doporučení stanovit i pořadí priorit.  
 
„V případě, že NNO - spolek s celostátní působností dává více kladných doporučení, stanoví u jednotlivých doporučení pořadí priorit“.  
 
V případě, že sdružené SK/TJ, jako vlastníci multifunkčních sportovních zařízení,  požádají o doporučující stanovisko Českou unii sportu a nikoliv věcně příslušné národní sportovní svazy, je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nutné, aby taková žádost byla   na ČUS doručena nejpozději do 16.1. 2015. Na žádosti doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.  
 
Součástí zaslané žádosti o doporučující stanovisko musí být:  
 stručný investiční záměr s uvedením plánovaných nákladů a výše požadované dotace
  kopie aktuálního výpisu z katastru nemovitostí (LV) týkající se dotčených nemovitostí  
 
Žádosti je nutné ve stanoveném termínu doručit na adresu:  
Česká unie sportu  odbor vnitřní ekonomiky Zátopkova 100/2,  PO Box 40 160 17 Praha 6  
 
Po posouzení jednotlivých žádostí a stanovení priorit budou stanoviska ČUS odeslána zpět jednotlivým žadatelům do 20.1.2015.

MEDIÁLNÍ PARTNER

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.