Výroční zpráva OTS Mělník za rok 2017

Kategorie: Mělník
Napsal Zuzana Závodská

V přiloženém souboru naleznete výroční zprávu Okresního tělovýchovného sdružení Mělník, z.s. za rok 2017.

Výroční zpráva OS Kladno 2017

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

V přiloženém souboru naleznete výroční zprávu OS Kladno za rok 2017.

 

Výroční zpráva OS ČUS Praha - západ

Kategorie: Z regionu
Napsal Zuzana Závodská

V přiloženém souboru naleznete výroční zprávu Okresního sdružení ČUS Praha - západ, z.s. za rok 2017

 

Výroční zpráva 2017 Okresní unie sportu Rakovník

Kategorie: Rakovník
Napsal Irena Lehárová

Hodnotící výroční zpráva za rok 2017 Okresní unie sportu Rakovník, z.s.

Anketa týdeníku Raport

Kategorie: Rakovník
Napsal Irena Lehárová

ANKETA TÝDENÍKU RAPORT

 

SPORTOVEC  OKRESU RAKOVNÍK                     

ZA ROK 2017 POŘÁDANÁ 12. 4. 2018

VE SPOLUPRÁCI S OKRESNÍ UNIÍ SPORTU RAKOVNÍK, z.s.  A KULTURNÍM CENTREM RAKOVNÍK

 

 

Foto naleznete na adrese: https://www.zonerama.com/FotoDavidSvoboda/Album/4247110

Usnesení z VH OS ČUS Praha - západ

Kategorie: Aktuality
Napsal Zuzana Závodská

 U S N E S E N Í

z jednání Valné hromady Okresního sportovního sdružení ČUS Praha – západ, z.s.

konaného dne 17. dubna 2018

 

Valná hromada Okresního sdružení  ČUS Praha – západ, z.s.:

 

I. Schvaluje :

1. Zprávu mandátové komise o účasti na jednání VH Okresního sdružení ČUS Praha - západ, z.s.

2. Zprávu Revizní komise Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. za období od konání poslední

    valné hromady

3. Výsledek hospodaření za rok 2017 včetně přílohy účetní závěrky ke dni 31.12.2017

4. Rozpočet Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. na rok 2018

5. Odvod členského příspěvku ve výši 500,- Kč za rok 2018 od všech TJ, SK sdružených v Okresním

    sdružení ČUS Praha – západ, z.s. k zabezpečení činnosti servisního centra sportu uvedeného sdružení

    se splatností k 30.6.2018

6. Výroční zprávu Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. za období roku 2017

 

II. Bere na vědomí :

 

1. Zprávu o činnosti Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. za období od konání poslední valné

    hromady

2. Zprávu o hospodaření Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. za období od konání poslední valné

    hromady

3. Informaci o stávajících dotačních programech MŠMT a Středočeského kraje s dopadem na TJ a SK

    s členstvím v Okresním sdružení ČUS Praha – západ, z.s.

4. Informaci o nově přijatých TJ a SK: SK ELI Dolní Břežany z.s. a 100. Hard, z.s.

5. Informaci o ukončení členství HC Jesenice

 

III. Ukládá :

 

1. Výkonnému výboru Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. :

a) Realizovat potřebné kroky k dalšímu zkvalitňování činnosti servisního centra sportu Okresního

    sdružení ČUS Praha – západ, z.s. zejména ve vztahu k členským TJ, SK a sportovním svazům

b) Informovat TJ, SK a sportovní svazy o reálné aktuální situaci ve sportovním dění a v případě potřeby

    v souladu s přijatými stanovami svolat mimořádnou valnou hromadu

c) Nadále se zabývat dalším udržováním a rozvojem spolupráce tělovýchovných subjektů přímo v obcích

    a městech regionu Praha – západ s jejich samosprávami, spolupracovat nadále s Krajskou organizací

    ČUS Středočeského kraje a pokračovat i nadále ve spolupráci s Asociací školských sportovních klubů

d) Zorganizovat tradiční společensko sportovní setkání v rámci konání Memoriálu Karla Svobody a napomáhat s organizací i dalších podobných akcí, které pořádají TJ, SK a sportovní svazy

e) Nadále se podílet na organizaci akcí Sportuj s námi ČUS v rámci okresu Praha – západ

f) Dle potřeby upravovat rozpočet Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. pro rok 2018

 

2. Tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a okresním sportovním svazům:

a) Plnit své základní povinnosti vyplývající z členství v Okresním sdružení ČUS Praha – západ, z.s.,

    kterými zejména jsou :

    - aktualizace členské základny v informačním systému ČUS

    - úhradu členských příspěvků

    - zpracování roční uzávěrky hospodaření, a pasportu sportovních zařízení ve vlastnictví nebo užívání

      TJ, SK či sportovních svazů

    - zabezpečení účasti na jednáních organizovaných Okresním sdružením ČUS Praha – západ, z.s.

b) neprodleně hlásit servisnímu centru našeho sdružení změny ve složení činovníků TJ, SK a sportovních

    svazů, změny adres pro zasílání informací, při změně stanov předat jejich aktuální novelizaci

 

IV. Valná hromada Okresního sdružení ČUS Praha – západ, z.s. konstatuje, že současná dotační politika Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky v poskytování státních finančních prostředků do sportovního hnutí, nevyhnutelně spěje k celkovému zániku amatérského sportu v České republice.

 

 

 

 

V Praze dne 17.4.2018

GDPR- informace a vzorový formulář

Kategorie: Rakovník
Napsal Irena Lehárová
ČUS ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018.
 
Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků. Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Pro tyto účely byl vypracován Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v přiložených souborech.
 
Je třeba, aby kluby a jednoty nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku,  a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy je zapotřebí v klubu, tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat.

GDPR vzorový formulář pro TJ

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská
ČUS ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018.
 
Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků. Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Pro tyto účely byl vypracován Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v přiložených souborech.
 
Je třeba, aby kluby a jednoty nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku,  a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy je zapotřebí v klubu, tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat.

Okresní přebor smíšených družstev ve volejbale výsledky

Kategorie: Soutěže a závody
Napsal Zuzana Závodská

Závěrečným turnajem v Řevnicích byl ukončen letošní ročník OKRESNÍHO PŘEBORU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 4+2 VE VOLEJBALE, pořádaný Okresní sdružením ČUS Praha západ, z.s.

Po vyrovnaných soubojích pod vysokou sítí, kde se o konečném pořadí rozhodovalo až během posledního zápasu letošního ročníku, bylo umístění týmů následující.

1. místo TJ Slovan Hradištko

2. místo Sokol Dobřichovice

3. místo Družstvo Javor

4. místo Sokol Beroun

5. místo Sokol Řevnice

Všem účastníkům děkujeme za kvalitní výkony a těšíme se na příští ročník. 

Případní zájemci o účast v příštím ročníku můžete již nyní kontaktovat ředitele turnaje Viléma Kučeru (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), kterému tímto děkujeme za organizaci letošního ročníku.

 

 

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.