Praha - západ

zjednodušení formuláře SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská

Po jednáních ČUS s ÚOOU došlo ke zjednodušení vzorového formuláře „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ pro spolky, které nezpracovávají osobní údaje pro marketingové účely.

Tento formulář je nezbytné POUZE uveřejnit vhodným způsobem (nástěnka spolku, webové stránky spolku a podobně.)

FORMULÁŘE VYDANÉ ČUS V LOŇSKÉM ROCE ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI a není třeba je měnit nebo obnovovat!

GDPR vzorový formulář pro TJ

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská
ČUS ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018.
 
Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků. Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Pro tyto účely byl vypracován Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v přiložených souborech.
 
Je třeba, aby kluby a jednoty nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku,  a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy je zapotřebí v klubu, tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat.

Dotace MŠMT - program MŮJ KLUB

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská

Dnes došlo k otevření informačního systému MŠMT pro vkládání žádostí v dotačním programu MŮJ KLUB.

Systém MŠMT naleznete na adrese: https://is-sport.msmt.cz/

Podmínkou čerpání je minimální počet mládeže 12, ve věku 6-23 let.

Zájezd na Adventní trhy

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská

TJ SOKOL Měchenice pořádá 16.12. 2017  zájezd na ADVENTNÍ TRHY DO PASOVA

PŘIHLÁŠKY posílejte DO 30. LISTOPADU 2017 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

program nalezente v přiloženém souboru

Vyhlášení Okresního přeboru Praha - západ v Nohejbale

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská

V sobotu dne 7.10. od 14.00 Proběhne v klubovně nohejbalového klubu SK Libeň vyhlášení Okresního přeboru Praha - západ v nohejbale.

Současně proběhne naplánování sezony 2018.

Pokud by některý ze spolků, či  dosud nepřihlášených oddílů nohejbalu měl zájem přihlásit svá družstva do příštího ročníku okresních přeborů, může na této schůzi podat řádnou přihlášku.

Kontakt na SK Libeň naleznete na níže uvedených webových stránkách http://www.liben.estranky.cz/

Dotace ze Středočeského Krajského úřadu

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská

Středočeský Krajský úřad zveřejnil na svých stránkách  informace pro poskytování dotací ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence.

Veškeré informaci naleznete na této adrese:

http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace

Termín podání žádostí je od 18.4.2017od 9,00 hod  do 24.4.2017 do  16.00 hod.

Změna e-mailové adresy

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská

Oznamujeme Vám změnu e-mailové adresy Okresního sdružení Praha - západ, z.s.

Nová adresa je: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nové stanovy do konce roku 2015

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská

Pozor!!!

Ačkoliv nejzažší termín, kdy TJ a SK mají přizpůsobit své stanovy novému Občanskému zákoníku, je konec roku 2016 na základě četných zkušeností doporučujeme nové stanovy schválit a zaregisrovat současně s novým názvem do konce roku 2015. Podle námi získaných zkušeností Městský soud nezapíše nový název z toho důvodu, že klub nemá platné stanovy dle Občasnkého zákoníku.

Potřebujete-li pomoci s novými stanovami a registrací u Městského soudu, neváhejte se obrátit na naše Okresní sdružení ČUS Praha - západ, z.s.

změna názvu spolků - INFO

Kategorie: Praha - západ
Napsal Zuzana Závodská

Informace ke změně názvu spolků  

V návaznosti na množící se názory, že již nebude třeba, aby si spolky do svých názvu doplnily text označující jejich právní formu (zkratka  „z.s.“, text „spolek“ či „zapsaný spolek“), je nutné uvést tuto záležitost na pravou míru. 

Je pravdou, že byl vládou schválen záměr, aby v rámci připravované novely občanského zákoníku, byla tato povinnost zrušena. K projednání do poslanecké sněmovny však byla novela předložena teprve nyní (sněmovní tisk č. 642/0) a její předpokládaná účinnost je teprve k 1. 7. 2016. Navíc se to týká jen spolků vzniklých do 31. 12. 2013.  

I nadále tedy platí, že spolky jsou povinny přizpůsobit svůj název nové právní úpravě, a to do konce roku 2015 (neboť nelze předpokládat, že by novela byla přijata do konce roku). 

Výjimku stanoví §3042 NOZ, podle kterého změna názvu není povinná pouze tehdy, pokud spolek svůj název užíval dlouhodobě a tento název je pro něj příznačný a zcela nezaměnitelný. Je však třeba si uvědomit, že posouzení splnění této podmínky je zcela subjektivní, a proto může rejstříkový soud vždy dospět k názoru, že spolek tuto podmínku nesplňuje a musí si název změnit.  

V rámci sportovního prostředí by bylo možné uvažovat o tom, že tuto podmínku splňují některé národní sportovní svazy a střešní sportovní organizace.  

Legislativně právní odbor ČUS   

PRAŽSKÝ DENÍK

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.