NSA VYHLÁSILA DOTAČNÍ VÝZVU PROVOZ A ÚDRŽBA 22

NSA VYHLÁSILA DOTAČNÍ VÝZVU PROVOZ A ÚDRŽBA 22

Výzva je zaměřena na sportovní organizace (spolky a pobočné spolky), které celoročně provozují sportovní zařízení. Toto zařízení musí být provozuschopné a k provozování organizovaného sportu využívané. Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách...
INFORMACE PRO ŽADATELE VÝZVY MŮJ KLUB 2022

INFORMACE PRO ŽADATELE VÝZVY MŮJ KLUB 2022

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí podává Národní sportovní agentura žadatelům tuto informaci. Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od počátku roku 2022 a vyplácení...
TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2022 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2022 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Projekt „Tipsport Sportuj s námi“ „Tipsport Sportuj s námi“ je největším sportovním projektem pro veřejnost od vzniku samostatné České republiky. Každoročně (nezlobí-li nás covid) se pod jeho hlavičkou uskuteční zhruba pět set akcí v nejrůznějších sportovních...
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA MŮJ KLUB 2022

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA MŮJ KLUB 2022

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Datum vyhlášení Výzvy: 01. 10. 2021 Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 21. 10. 2021 od 12:00 hod. Datum a čas ukončení...
INVESTIČNÍ PROGRAM NSA KABINA PRODLOUŽEN

INVESTIČNÍ PROGRAM NSA KABINA PRODLOUŽEN

U Programu Kabina je prodloužen termín odeslání žádostí do 30. 9. 2021. Dodatek-c.1-k-Vyzve-8_2021-003 Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025, čj....