NSA ZVEŘEJNILA INVESTIČNÍ VÝZVY PRO ROK 2023

NSA ZVEŘEJNILA INVESTIČNÍ VÝZVY PRO ROK 2023

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023. Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč Informace k vypsané výzvě...
NSA NAPLNILA POSLEDNÍ ČÁST PROSINCOVÉ NOVELY O SPORTU

NSA NAPLNILA POSLEDNÍ ČÁST PROSINCOVÉ NOVELY O SPORTU

Ve středu, dne 28. června 2023, se konalo první zasedání dozorčí komise Národní sportovní agentury (NSA), která úspěšně naplnila poslední část prosincové novely zákona o podpoře sportu. Tato komise, složená ze zástupců Poslanecké sněmovny a Senátu, byla vytvořena s...
VALNÁ HROMADA ČUS: SPORT MUSÍ MÍT SVÉ MINISTERSTVO

VALNÁ HROMADA ČUS: SPORT MUSÍ MÍT SVÉ MINISTERSTVO

138 zástupců sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot konstatovalo na středeční Valné hromadě České unie sportu, že je potřeba co nejdříve zřídit samostatné ministerstvo sportu. Zároveň je nezbytně nutné zastavit trvalé krácení finanční podpory ze...
SETKÁNÍ NSA A PŘEDSTAVITELŮ STŘEŠNÍCH ORGANIZACI V ČR

SETKÁNÍ NSA A PŘEDSTAVITELŮ STŘEŠNÍCH ORGANIZACI V ČR

Ve čtvrtek 15. června se uskutečnilo již tradiční setkání nejvyšších představitelů střešních organizací sportu v České republice. Na pracovní snídani v hotelu Stages se s předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem setkal předseda Českého olympijského výboru...
VV ČUS SE VĚNOVAL PŘÍPRAVÁM 41. VALNÉ HROMADY

VV ČUS SE VĚNOVAL PŘÍPRAVÁM 41. VALNÉ HROMADY

V Praze na Strahově se uskutečnilo 13. června letošní šesté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Kromě aktuálních informací předsedy ČUS Miroslava Jansty se zabývalo především přípravou 41. valné hromady ČUS 21. června ve Sportovním středisku v Nymburce,...
VV ČUS SCHVÁLIL VYPLACENÍ MIMOŘÁDNÝCH PŮJČEK SVÁZŮM

VV ČUS SCHVÁLIL VYPLACENÍ MIMOŘÁDNÝCH PŮJČEK SVÁZŮM

Letošní páté zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 17. května v Praze na Strahově. V jeho úvodu se zabýval předseda ČUS Miroslav Jansta situací související s financováním českého sportu.   Vzhledem ke zdržení vyplácení státní podpory sportu...