DATOVÉ SCHRÁNKY BUDOU PRO SPOLKY POVINNÉ OD 1. 1. 2023

DATOVÉ SCHRÁNKY BUDOU PRO SPOLKY POVINNÉ OD 1. 1. 2023

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku...
STŘEDOČESKÝ KRAJ SPUSTIL PLATEBNÍ PORTÁL PRO KLUBY

STŘEDOČESKÝ KRAJ SPUSTIL PLATEBNÍ PORTÁL PRO KLUBY

Snadná a jednoduchá cesta, jak vybírat efektivně a moderně poplatky. To nabízí sportovním organizacím nová služba Středočeského kraje – Středočeský platební portál. Jde o jednoduchý systém pro placení jakýchkoliv poplatků, které občan či uživatel služeb v kraji...
TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2022 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2022 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Projekt „Tipsport Sportuj s námi“ „Tipsport Sportuj s námi“ je největším sportovním projektem pro veřejnost od vzniku samostatné České republiky. Každoročně (nezlobí-li nás covid) se pod jeho hlavičkou uskuteční zhruba pět set akcí v nejrůznějších sportovních...
NÁVHRY NA UDĚLENÍ VYZNAMENÁNÍ ČESKÉ UNIE SPORTU

NÁVHRY NA UDĚLENÍ VYZNAMENÁNÍ ČESKÉ UNIE SPORTU

Vyznamenání ČUS Vyznamenání ČUS jsou udělována VV ČUS za výjimečný přínos sportu zejména dobrovolníkům působícím ve sportovním prostředí. Jejich udělování se řídí Směrnicí ČUS 1/2013 ze dne 14.5.2013 o pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro...
ZAPOJTE SE DO PRŮZKUMU ČESKÉ UNIE SPORTU 2021

ZAPOJTE SE DO PRŮZKUMU ČESKÉ UNIE SPORTU 2021

Vážení zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot, obracíme se na Vás s žádostí o nenáročnou, ale důležitou součinnost při propagaci činnosti SK a TJ a jejich představitelů. Česká unie sportu potřebuje k publicitě práce sportovních klubů a k prosazování...
AKTUÁLNÍ COVID OPATŘENÍ VE VZTAHU KE SPORTU

AKTUÁLNÍ COVID OPATŘENÍ VE VZTAHU KE SPORTU

Aktualizace 21. listopadu 2021 V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 22. 11. 2021 k omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“) si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr....