Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 – MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Termín je již pouze do 15. února 2021.

Výúčtování MŮJ KLUB 2020 se vyplňuje ještě ve starém rejstříku MŠMT:

https://is-sport.msmt.cz/

Všechny potřebné informace naleznete v manuálu níže:

MUJ_KLUB_2020_manual-vyuctovani-a-FV_fin.pdf

Formulář „Vyúčtování a finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv“ musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2021 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021)

Vyplňujeme pouze jeden excelovský soubor:

MK2020_vyuctovani_vyporadani

a) Nahraje do systému IS-SPORT (soubor xlsx) a současně
b) Odešle v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky (DS spolku, který je příjemcem dotace) na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
ID datové schránky: vidaawt

Na obálku či v předmětu datové zprávy příjemce uvede: „ VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2020 – 502020_2B_XXXX“. Místo XXXX příjemce uvede poslední
čtyřčíslí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.