STŘEDOČESKÁ ČUS MÁ (STARO)NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY

STŘEDOČESKÁ ČUS MÁ (STARO)NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY

v souladu s Jednacím a volebním řádem 22. valné hromady SKO ČUS, která se uskutečnila hlasování per rollam od 26.4. 2021 00:00:00 hod. do 3.5. 2021 23:59:59 hod. Valná hromada SKO ČUS schválila jednomyslně Zprávu o činnosti SKO ČUS od minulé valné hromady, výsledky...
VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ UNIE SPORTU JEDNAL NA STRAHOVĚ

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ UNIE SPORTU JEDNAL NA STRAHOVĚ

Výkonný výbor ČUS považuje způsob nadcházejících voleb do Českého olympijského výboru za netransparentní a nedůstojný Desáté zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 18. května v Praze na Strahově. Jeho účastníci museli splnit podmínku plného...
DUBNOVÝ ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU Č. 04/2021

DUBNOVÝ ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU Č. 04/2021

Další číslo elektronického zpravodaje ČUS přináši řadu zajímavých témat ze sportovního prostředí Obsah Zpravodaje ČUS: Zpravodaj ČUS č. 04/2021 str. 3  VV ČUS: Přístup při jednání se státem o uvolnění amatérského sportu musí být mnohem rozhodnější! 4  Covid-19 a...
ČLENOVÉ VV ČUS SE SEŠLI PO DELŠÍ ODMLCE JIŽ NA STRAHOVĚ

ČLENOVÉ VV ČUS SE SEŠLI PO DELŠÍ ODMLCE JIŽ NA STRAHOVĚ

Po třech měsících, kdy vzhledem k platným vládním protiepidemickým opatřením v České republice nahradila živá jednání Výkonného výboru České unie sportu vzdálená komunikace a hlasování per rollam, se 20. dubna už jeho členové sešli v Praze na Strahově. Účastníci...
VALNÁ HROMADA SKO ČUS BUDE JEDNAT PER ROLLAM

VALNÁ HROMADA SKO ČUS BUDE JEDNAT PER ROLLAM

Statutární orgán pobočného spolku Středočeská krajská organizace ČUS rozhodl dne 23. března 2021 za souhlasu Krajské rady Středočeské organizace ČUS o svolání valné hromady Spolku s tím, že v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID 19) a s tím souvisejících...
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NNO – SVAZY A TJ/SK

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NNO – SVAZY A TJ/SK

Nejpozději do 6.4.2021 musejí všechny spolky, které jsou zároveň zaměstnavateli, začít s pravidelným testováním svých zaměstnanců. Testování se týká všech osob, které vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Pro...