VALNÁ HROMADA SKO ČUS BUDE JEDNAT PER ROLLAM

VALNÁ HROMADA SKO ČUS BUDE JEDNAT PER ROLLAM

Statutární orgán pobočného spolku Středočeská krajská organizace ČUS rozhodl dne 23. března 2021 za souhlasu Krajské rady Středočeské organizace ČUS o svolání valné hromady Spolku s tím, že v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID 19) a s tím souvisejících...
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NNO – SVAZY A TJ/SK

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NNO – SVAZY A TJ/SK

Nejpozději do 6.4.2021 musejí všechny spolky, které jsou zároveň zaměstnavateli, začít s pravidelným testováním svých zaměstnanců. Testování se týká všech osob, které vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Pro...
VÝKONNÝ VÝBOR ČUS JEDNAL OPĚT KORESPONDENČNĚ

VÝKONNÝ VÝBOR ČUS JEDNAL OPĚT KORESPONDENČNĚ

Termín 39. Valné hromady ČUS se uskuteční 23. června 2021 Vzhledem k platnosti aktuálních vládních protiepidemických opatření v České republice nebylo možné schůzi Výkonného výboru České unie sportu, plánovanou na 16. března 2021, uskutečnit v prezenční podobě....
VYÚČTOVÁNÍ PROGRAMU COVID-SPORT Q & A

VYÚČTOVÁNÍ PROGRAMU COVID-SPORT Q & A

Do 15. února 2021 je potřeba vyúčtovat a finančně vypořádat dotace, které získaly sportovní organizace z dotační výzvy NSA COVID-Sport. Tato výzva byla určena na podporu sportovních organizací postižených pandemií koronaviru a měla tři tématické okruhy (A, B a C). V...