STŘEDOČESKÁ ČUS MÁ (STARO)NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY

STŘEDOČESKÁ ČUS MÁ (STARO)NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY

v souladu s Jednacím a volebním řádem 22. valné hromady SKO ČUS, která se uskutečnila hlasování per rollam od 26.4. 2021 00:00:00 hod. do 3.5. 2021 23:59:59 hod. Valná hromada SKO ČUS schválila jednomyslně Zprávu o činnosti SKO ČUS od minulé valné hromady, výsledky...
VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ UNIE SPORTU JEDNAL NA STRAHOVĚ

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ UNIE SPORTU JEDNAL NA STRAHOVĚ

Výkonný výbor ČUS považuje způsob nadcházejících voleb do Českého olympijského výboru za netransparentní a nedůstojný Desáté zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 18. května v Praze na Strahově. Jeho účastníci museli splnit podmínku plného...
ČLENOVÉ VV ČUS SE SEŠLI PO DELŠÍ ODMLCE JIŽ NA STRAHOVĚ

ČLENOVÉ VV ČUS SE SEŠLI PO DELŠÍ ODMLCE JIŽ NA STRAHOVĚ

Po třech měsících, kdy vzhledem k platným vládním protiepidemickým opatřením v České republice nahradila živá jednání Výkonného výboru České unie sportu vzdálená komunikace a hlasování per rollam, se 20. dubna už jeho členové sešli v Praze na Strahově. Účastníci...